Sen Đá Đất Sét Móng Rồng

290.000 

Đây là một trong những loại sen phổ biến được trồng làm cây cảnh và cây phát triển trong nước, thường được thấy trong hồ sen đẹp mắt.